Termes i condicions

Aquests termes i condicions generals són vàlids per a totes les compres que els clients realitzen en la pàgina web www.terretaneta.com, i no s’aplicaran si compres productes amb descomptes per venda a l’engròs. En aquest cas regeix la llei europea.

1. Definicions
  • Contracte: qualsevol acord de venda on-line (com per exemple a través de www.terretaneta.com).
  • Comanda: contracte entre el client i Terreta neta, per iniciativa del client.
  • El client: el comprador del producte, una persona física, els motius de la qual per a la celebració del contracte no poden ser atribuïts a la seua activitat comercial o professional.
  • Dret de devolució: el termini dins del qual el client pot anul·lar la seua comanda després de la seua recepció.
2. Termes i condicions
  • Terreta neta crida l’atenció dels clients sobre els termes i condicions, abans que els clients confirmen la comanda. Els termes i condicions s’enviaran de manera gratuïta a petició.
  • Els termes i condicions són vàlids per a cada relació entre Terreta neta i els clients, no important quin tipus de comunicació s’utilitze.
  • Terreta neta pot modificar en qualsevol moment els termes i condicions.
3. Els productes oferits
  • Terreta neta intenta mostrar i descriure els productes oferits de la manera més clara, adequada i verídica possible.
  • Terreta neta no encarirà cap preu després que el client haja confirmat la comanda, sempre que l’encariment no siga conseqüència d’una modificació de la llei.
  • Els preus dels productes oferits inclouen el % corresponent d’impost sobre el valor afegit (donat el cas), no inclouen les despeses d’enviament, i són expressats en euros (€), llevat que s’indique el contrari.
4. Dret de devolució
  • La mercaderia entregada té un termini màxim de 14 dies per a la seua devolució. Per a tindre dret a la devolució de la mercaderia, el client està obligat a contactar per e-mail amb Terreta neta abans de la fi del termini màxim de devolució. El termini de devolució comença a partir de la recepció de la mercaderia.
   En els següents casos no s’acceptaran devolucions:
    • Mercaderies confeccionades a petició específica del client, o clarament fetes a mesura de les necessitats personals del client.
    • Mercaderies que per la seua naturalesa, no són aptes per a una devolució (com per exemple pírcings amb l’embalatge original obert).
    • Mercaderies que es poden desbaratar ràpidament, o la data de caducitat de les quals s’ha excedit.
   • Mercaderies que puguen ser reproduïdes o copiades (com per exemple CDs, DVDs, software, pel·lícules de vídeo, etc.).
    • Mercaderies i serveis que, per la seua naturalesa, no es poden retornar.
    • Periòdics, revistes i llibres.
  • Durant el període de devolució el client pot retornar la comanda sense adduir els motius. El client corre amb el risc i els costos de la devolució.
  • Terreta neta retornarà els diners rebuts, sempre que les mercaderies hagen arribat sense utilitzar i en perfectes condicions a l’adreça postal de Terreta neta.
  • Si el client retorna només una part de la comanda, se li reembossarà la quantitat pagada per aqueixes mercaderies en concret.
5. El contracte
  • El contracte es duu a terme en el moment en el qual el client confirma la comanda.
  • El client pot anul·lar la comanda abans de l’enviament, bé no pagant l’import requerit o bé utilitzant el seu dret de devolució. Si el client no paga, la comanda s’eliminarà de la base de dades passats 10 dies després de la confirmació de la comanda.
  • El reembossament dels diners serà efectuat per Terreta neta dins dels següents 30 dies naturals, sempre que el client s’haja ajustat a les instruccions especificades en la clàusula “Dret de devolució”.
6. Comanda errònia
  • Mercaderies errònies o incorrectament enviades continuen sent propietat de Terreta neta. Es pregarà al destinatari que retorne la mercaderia, sempre que això siga raonable. Els costos de la devolució seran a càrrec de Terreta neta.
  • Si el lliurament es duu a terme a causa de dades incorrectes proporcionades pel client, el risc i els costos de devolució seran a càrrec del client.
7. Execució de la comanda
  • Terreta neta ha d’executar la comanda acceptada amb una rapidesa adequada i, en qualsevol cas, dins de 30 dies naturals. Quan la realització de la comanda es retarde o una comanda no es puga executar, o bé no es puga servir íntegrament, el client rebrà una notificació per e-mail dins de les dues primeres setmanes després de la confirmació de la comanda. El client té dret en aqueix cas a anul·lar la comanda sense cap cost.
  • El client ha de procurar que en el moment de la confirmació de la comanda, tant la seua adreça de correu electrònic, com l’adreça postal per a l’enviament de la comanda, siguen correctes i estiguen actualitzades. També té el deure de comunicar per e-mail a Terreta neta al més prompte possible l’existència d’inexactituds en les seues dades personals.
  • El risc de mal i/o pèrdua de les mercaderies serà a càrrec de Terreta neta fins al moment de l’enviament. Per a clients fora d’Espanya només es reexpedirà una comanda com a màxim una vegada més, sempre que no es tracte de la continuació d’un enviament. Terreta neta no es fa responsable de les comandes que no arriben a causa de dades incorrectes proporcionades pels clients i/o en els casos de correus: la bústia del client té una altura menor a 32 mm.
  • Terreta neta no és responsable dels retards en els temps de lliurament. Terreta neta fa estimacions a la pàgina web i en els e-mails de confirmació sobre els temps de lliurament proporcionats pels serveis de correus i missatgeria utilitzats.
8. Pagament
  • Quan el client trie com a mètode de pagament el pagament per endavant, ha de pagar l’import requerit en el termini de 10 dies. Terreta neta no pot garantir que la comanda fins i tot estiga disponible després de 10 dies. No pagar no implicarà conseqüències per al client.
  • Terreta neta comunica al client informació suficient i vertadera, per a poder executar una transferència bancària que complisca amb els criteris de la UE. En cas que a causa d’una execució incorrecta de la transferència bancària, el banc carregue costos alguns a Terreta neta, aquests costos seran carregats al client a la seua factura.